Kalkulator uštede prelaskom na LED rasvjetu

Broj žarulja u kućanstvu:

Prosječna snaga žarulje:

Prosječno dnevno korištenje:

Dnevna potrošnja: 1,92 kWh

Godišnja potrošnja'): 109,50 kWh

Ukupna potrošnja struje u godini [0,88 kn/kWh]: 700,80 Kn

Izračun uštede prelaskom na LED rasvjetu

Preporuka za LED žarulju: 8 W

Dnevna potrošnja: 0,03 kWh

Godišnja potrošnja: 11,68 kWh

Ukupna potrošnja struje u godini [0,88 kn/kWh]: 7,71 Kn

Ušteda u cijeni struje u godini: 64,56 Kn

Ušteda u cijeni struje u godini: 89,33 %

Investicija cca: 88,00 Kn

Povrat investicije: 16 mjeseci

Učitavanje u tijeku